این مقاله به بررسی تکنیکی نحوه پخش داده های ما بر روی تعداد زیادی پایگاه داده MySQL SERVER میپردازد. ما این روش تکه تکه کردن را در اوایل سال 2012 اجرا کردیم و هنوز سیستمهای ما از آن برای ذخیره کردن داده های اصلی ما استفاده میکنند.

قبل از اینکه به نحوه تکه تکه کردن داده هایمان بحث کنیم اجازه دهید کمی در مورد ماهیت داده هایمان صحبت کنیم.

Pinterest یک موتور اکتشاف برای علایق شماست. از دیدگاه داده محور Pinterest بزرگترین گراف انسانی تولیده شده از علایق است. بیش از 50 بیلیون پین که توسط کاربران بر روی بیش از یک بیلیون برد ایجاد شده اند. افراد معمولا پین های دیگران را پین مجدد یا لایک میکنند، پین ها، بردها و یا علایق دیگران را دنبال میکنند و یا صفحه فید پین کننده های دیگر را دنبال میکنند. عالیه! اما خب این همه داده چگونه در مقیاس بالا مدیریت میشود؟