در حالیکه مقالات، پستهای وبلاگ و کتابهای زیادی در مورد مدیریت صحیح انکدینگ در سیستمهای نرم افزاری وجود دارد، اما هنوز سیستمهای بسیاری هستند که آن را اشتباه انجام میدهند زیرا معماران و توسعه دهندگان آنها هرگز متوجه مفهوم آن نشده اند. گمان میکنم که علت اصلی این باشد که بسیاری از سیستم ها کم و بیش درست کار میکنند حتی اگر زیاد مراقب انکدینگ کاراکترها نباشیم. بعلاوه انکدینگ و مخصوصا یونیکد مفاهیم نسبتا پیچیده ای هستند (البته اگر بخواهید بصورت کامل آن را بفهمید). ترکیب این دو واقعیت ( اکثرا درست کار میکنه حتی اگر مراقبش نباشم و اینکه فهم اون سخته) باعث تنبلی در استفاده صحیح از انکدینگ میشود که باعث میشود نرم افزار در اکثر مواقع و نه همیشه درست کار کند. این پست روی مهمترین اصلی که برنامه نویسان باید روی آن متمرکز شوند بحث میکند و بقیه چیزهای غیر ضروری در درک آن را کنار میگذارد.